1526 - Król Zygmunt I Stary wydał tzw. konstytucje (constitutiones Sigismundi), regulujące podstawowe problemy ustroju Gdańska. Powołał nowy organ władzy w Mieście, tzw. Trzeci Ordynek, który miał stanowić reprezentację pospólstwa (kupcy, rzemieślnicy). 1552 - W rejs po Bałtyku wypłynął goszczący w Gdańsku król Zygmunt II August, demonstrując symbolicznie, swoje prawa do władzy na morzu.