1548 - Potwierdzenie przywilejów Gdańska przez króla Zygmunta II Augusta.