1456 - Pierwszy znany list kaperski wydany przez Radę Miasta kapitanowi Hansowi Bornholm. 1698 - Przybycie do Gdańska Króla Augusta II Sasa. Król wizytował fortyfikacje miejskie i zwiedzał okolice miasta. 1932 - Rozpoczął urzędowanie Kazimierz Papée - Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku.