1807 - Po kapitulacji garnizonu pruskiego do Gdańska wkroczyły wojska francuskie na czele z marszałkiem François Lefebvrem. 1831 - Wybuch pierwszej wielkiej epidemii cholery w Gdańsku - tylko w roku 1831 zmarło 1.057 osób, a w 1866 r. aż 1.201 osób. 1904 - Oddano do użytku nowo wybudowany (w miejscu dawnej Łachy Szkutniczej) kanał portowy noszący dziś nazwę Kanału Kaszubskiego. 1919 - Początek trzydniowego strajku krawcowych w Gdańsku.