Wyszukiwarka

Regulamin

 

Regulamin korzystania z księgarni internetowej oficynapomuchel.pl

 

Sklep internetowy działający pod adresem oficynapomuchel.pl prowadzony jest przez firmę Oficyna Pomuchel Karolina Piotrowska z siedzibą w Malborku, przy ul. Konopnickiej 7, REGON 360445482, NIP 579-179-02-82, zwaną dalej „Oficyną”.

 

I. Zasady ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Oficynę sprzedaży towarów na odległość.
2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem serwisu oficynapomuchel.pl jest możliwe poprzez wypełnienie pól formularza zamówienia oraz dokonanie bankowego przelewu kwoty zamówienia na rachunek Oficyny.
3. Oferta Oficyny obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności – w tej sprawie należy kontaktować się z Oficyną pocztą elektroniczną na adres e-mail: oficyna.pomuchel@opoczta.pl.
4. Wszystkie ceny podawane w Księgarni są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
5. Układ oraz treści serwisu oficynapomuchel.pl objęte są prawami autorskimi, których właścicielem jest Oficyna.

 

II. Realizacja zamówienia

 

1. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od wpłynięcia na rachunek bankowy Oficyny kwoty odpowiadającej cenie zamówionych towarów i kosztowi przesyłki.
2. W przypadku nie wpłynięcia przelewu na rachunek bankowy Oficyny w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie uważane będzie za anulowane z powodu rezygnacji Zamawiającego.
3. Zamówione pozycje są przesyłane za pośrednictwem poczty. Oficyna nie ma wpływu na czas dostawy zamówienia przez pocztę.
4. Koszt wysyłki w wysokości 5 zł ponosi Zamawiający.
5. Rezygnację z zamówienia należy zgłosić adres e-mail: oficyna.pomuchel@opoczta.pl przed upływem 48 godzin od złożenia zamówienia.

 

III. Reklamacje

 

1. Publikacja obarczona wadami technicznymi lub uszkodzona w trakcie dostawy podlega reklamacji, którą Zamawiający powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: oficyna.pomuchel@opoczta.pl.
2. Reklamowaną publikację należy odesłać zwykłą przesyłką pocztową z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszenia reklamacji oraz oryginalnym dowodem zakupu (rachunek lub paragon) na adres Oficyna Pomuchel Karolina Piotrowska, ul. Konopnickiej 7, 82-200 Malbork.
3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną.
4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową.
5. Jeśli odesłanie egzemplarza pełnowartościowego będzie niemożliwe (wyczerpanie nakładu) zaoferowane zostaną do wyboru inne, dostępne w Księgarni pozycje lub nastąpi zwrot pieniędzy.
6. W przypadku uznania reklamacji Zamawiający otrzyma zwrot równowartości opłaty pocztowej, a pełnowartościowa publikacja zostanie przesłana na koszt Oficyny. Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów Oficyna nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

IV. Odstąpienie od umowy (zwrot)

 

1. Towar nie noszący śladów używania może być zwrócony bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
2. Zwracany towar należy odesłać na adres: Oficyna Pomuchel Karolina Piotrowska, ul. Konopnickiej 7, 82-200 Malbork wraz z oryginalnym dowodem zakupu (rachunek albo paragon) oraz wypełnionym i podpisanym formularzem odstąpienia od umowy (do pobrania niżej).
3. Zwrot kwoty odpowiadającej cenie produktu i kosztowi pierwotnego dostarczenia zostanie dokonany przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu.
4. Zamawiający dokonuje zwrotu towaru na własny koszt. Koszt ten nie jest zwracany Zamawiającemu.

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

1. Dane osobowe Zamawiającego są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.